Mikä on golfsimulaattorin asennuksen vaatima vähimmäistila?

Golfsimulaattorin asentamiseen tarvittava vähimmäistila riippuu simulaattorimallista ja halutusta asennuksesta. 3 x 4 x 3 m tilaa pidetään yleensä sopivana vähimmäisvaatimuksena fotometrisille lyöntianalysaattoreille. Tutkaan perustuvat analysaattorit sijoitetaan lyöntialueen taakse ja saattavat siksi tarvita enemmän tilaa.

Vastaa